Intro-Ksero-Centrum
Laminowanie

Wielkoformatowe, samoprzylepne, prawo jazdy, legitymacja szkolna, wizytówka, identyfikator.

Opis usługi:

Format
	z roli (wielkoformatowe)
	A3, A4, A5
	A4 samoprzylepny

Prawo jazdy
Legitymacja szkolna
Wizytówka
Żabka do identyfikatora
Identyfikator wymienny