Intro-Ksero-Centrum
Pieczątki

Tradycyjne, kieszonkowe, okrągłe, kołkowe, numeratory, datowniki, wielokolorowe.

Opis usługi:

Kieszonkowa
	40 x 15
	50 x 19
	60 x 24

Tradycyjna
	27 x 10
	38 x 14
	46 x 18
	58 x 24
	68 x 10
	68 x 29
	75 x 39

Okrągła
	średnica 10
	średnica 20
	średnica 30
	średnica 40
	średnica 45

Kołkowa
	46 x 15
	59 x 19
	52 x 25
	90 x 68
	100 x 78

Numeratory
	Ręczny
	Automatyczny

Wielokolorowe i datowniki
	41 x 34
	60 x 40

Tusz do pieczątek
	czarny
	czerwony
	zielony
	fioletowy
	niebieski

Poduszki do stempli
Napełnienie pieczątki tuszem
Wymiana płytki tekstowej